Onderwijs

We helpen onderwijsinstellingen, zowel basisscholen, voortgezet onderwijs als hoger onderwijs, bij het formuleren en implementeren van duurzaamheidsbeleid. Binnen de onderwijssector werken we aan het inzetten van de duurzaamheidsambities ter versterking van hun strategie en onderwijsvisie.