Zorg en welzijn

Een duurzamere bedrijfsvoering zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van zorg en welzijn, dat is ons uitgangspunt. Om preciezer te zijn, we geloven erin dat de kwaliteit juist omhoog gaat, doordat een duurzame bedrijfsvoering veelal een financieel gezonde bedrijfsvoering is.