Wie we helpen

VERDER Duurzaam en strategisch advies staat voor impactvolle ondersteuning. We zorgen voor werkende oplossingen voor meer en minder zichtbare problemen. Belangrijker nog, we werken liefst zo dat organisaties deze problemen voor zijn. Onze visie: Een duurzame organisatie is een toekomstbestendige organisatie.

Wij zijn er voor bedrijven en organisaties waar de klant centraal staat

Binnen VERDER richten we ons op bedrijven, organisaties en instellingen die de klant centraal hebben staan. Dat kan een betalende klant zijn in winkels, een gast in horeca of schouwburg, een afnemer van diensten in het onderwijs (leerlingen en hun ouders, studenten) of de zorg (patiënten). En tenslotte de burger in relatie tot een gemeente of andere overheidsinstantie. In alle gevallen is het balanceren tussen de wensen van de klant, een gezonde bedrijfsvoering en de zorg voor het grotere geheel (zoals de invloed op maatschappij, milieu, klimaat en vaak ook de leefomstandigheden van mensen verder weg).

Wij zorgen voor optimalisatie van bestaande processen of innovatie en implementatie van nieuwe.

VERDER richt zich op vijf sectoren:

Retail
Binnen retail werken we aan overall plannen voor een duurzamere bedrijfsvoering. Daarnaast leggen we focus op het creëren en implementeren van vernieuwende concepten waarmee duurzame activiteiten een aantrekkelijk Unique Selling Point voor klanten en dienstenafnemers kunnen worden in plaats van een ‘moetje’ binnen MVO.

Horeca en cultuur
Voor horecabedrijven, overkoepelende horeca-ondernemersverenigingen en instellingen zoals schouwburgen en theaters maken we concrete plannen ter versterking van zowel een duurzame bedrijfsvoering als imago, passend bij een toekomstbestendige economie. We gaan op zoek naar de unieke kansen die het bedrijf en de omgeving bieden en vertalen die naar concepten en activiteiten.

Overheid
We ondersteunen gemeentes met innovatief advies op het gebied waar duurzaamheid en sociale betrokkenheid samenkomen. Met een heldere strategie waarin ‘harde’ en ‘zachte’ doelstellingen samenkomen zoeken we naar synergie tussen partijen en projecten.

Onderwijs
We helpen onderwijsinstellingen, zowel basisscholen, voortgezet onderwijs als hoger onderwijs, bij het formuleren en implementeren van duurzaamheidsbeleid. Binnen de onderwijssector werken we aan het inzetten van de duurzaamheidsambities ter versterking van hun strategie en onderwijsvisie.


Zorg en Welzijn
Een duurzamere bedrijfsvoering zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van zorg en welzijn, dat is ons uitgangspunt. Om preciezer te zijn, we geloven erin dat de kwaliteit juist omhoog gaat, doordat een duurzame bedrijfsvoering veelal een financieel gezonde bedrijfsvoering is.