Wie we zijn

VERDER werkt op het snijvlak van consultancy, duurzaamheid en sociale betrokkenheid. We zijn praktische strategen die organisaties en projecten begeleiden effectieve stappen te maken op weg naar een toekomstbestendige en dus duurzame vorm.

Onze integrale blik zorgt voor een strategie die duurzaamheid en gezonde bedrijfsvoering combineert. Met optimalisatie van bestaande werkwijzen en vernieuwende concepten helpen we organisaties stappen te zetten naar duurzaam ondernemerschap voor een toekomstbestendige samenleving en economie.

We werken graag in een sfeer van openheid en vertrouwen. We staan voor positieve verandering en hebben hierbij respect voor verschillende drijfveren en achtergronden.

Waarom VERDER?


VERDER is het Deense woord voor wereld. VERDE is groen in het Spaans. En VERDER in het Nederlands is voortzetten wat je aan het doen bent, en ook vooruit zijn. Dat is waar wij voor staan: een groene wereld, door strategisch advies dat je vérder brengt dan je vooraf verwacht.

Vaak zie je in organisaties een ruime meerderheid voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. Dit in tegenstelling tot een minderheid die meehelpt aan de realisatie ervan. Het verankeren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie is een belangrijk middel om als organisatie die stappen wél te zetten. Wij helpen organisaties hiermee graag verder!

Kernteam

Judith Lammers is eigenaar en werkt samen met een uitgebreid netwerk van experts.

Judith Lammers PhD studeerde Econometrie en promoveerde vervolgens in Gedragseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Ze werkte onder meer aan impact studies aan de Universiteit van Amsterdam en als programmamanager optimalisatie bedrijfsvoering bij het AMC in Amsterdam. Daar ontdekte ze haar passie voor het werkend krijgen van projecten en organisaties. Naast haar werk voor VERDER is ze toezichthouder in de zorg en schrijft ze aan een tienerboek over klimaatverandering.

“Judith is iemand die een scherp analytisch vermogen en conceptueel denken combineert met het menselijke perspectief. Gedreven, sociaal en gericht op sámen verbeteren.”


Wat doen we zelf?

Onze consultants streven er naar om onze persoonlijke klimaatimpact binnen de draagkracht van de planeet te brengen. Waar de gemiddelde Nederlander nu ongeveer 3 aardes nodig heeft (stel dat iedereen op de wereld zou leven als de gemiddelde Nederlander), gaat wij voor minder dan 1 aarde – en door gerichte keuzes zijn we daarmee verrassend goed op weg. We hebben immers ook maar één planeet aarde.

Daarnaast werken we eraan om hier positieve impact naast te zetten, door bijvoorbeeld te kiezen voor een groene bank en natuurlijk met het werk dat we doen vanuit VERDER. Jaarlijks maken we 5% van de omzet van VERDER over naar non-profit organisaties die verdere klimaatverandering tegengaan.